Αντιμετώπιση τρωκτικών στον εργασιακό χώρο

  • 17 May, 2024
  • 195

Πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της παρουσίας ποντικιών και αρουραίων στους εργασιακούς τους χώρους. Η παρουσία αυτών μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων της μετάδοσης ασθενειών, της καταστροφής των υλικών και της διαταραχής του εργασιακού περιβάλλοντος.

Για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα, χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει τόσο προληπτικά μέτρα όσο και μέτρα καταπολέμησης. 

Αποκλεισμός της πρόσβασης

Η αποτροπή της εισόδου στα τρωκτικά αποτελεί το πρώτο βήμα. Κλείστε κάθε πιθανή πρόσβαση που μπορεί να έχουν τα ποντίκια και οι αρουραίοι στον εργασιακό χώρο (τοίχους, παράθυρα, πόρτες), χρησιμοποιώντας σφιγκτήρες, σίτες και σφραγίδες σε οπές και σχισμές.

Καθαριότητα και αποθήκευση

Διατηρήστε τον εργασιακό χώρο καθαρό και τακτοποιημένο. Αποθηκεύστε τρόφιμα σε αδιάβροχα και ασφαλή δοχεία. Επιπλέον, η τακτική καθαριότητα των χώρων αποθήκευσης είναι ουσιώδης για τη μείωση των πηγών τροφής και καταφυγίων τους.

Χρήση παγίδων και δολωμάτων

Χρησιμοποιήστε μηχανικές παγίδες, δολωματικούς σταθμούς, ποντικοφάρμακα (π.χ. Storm Ultra, Vebirat Block Extreme, Zagor 25 Pasta, Generation Grain Tech κ.ά.) ή κόλλες (π.χ. Vebicolla, Gemma G-Trap) για να παγιδεύσετε τα ποντίκια και τους αρουραίους. Τοποθετήστε τες σε στρατηγικά σημεία και κυρίως εκεί που έχει παρατηρηθεί έντονη δραστηριότητα.

Επαγρύπνηση και συντήρηση

Ελέγξτε τακτικά τους χώρους στους οποίους εντοπίζονται τα ποντίκια και οι αρουραίοι για να διαπιστώσετε την αποτελεσματικότητα των μέτρων ελέγχου και να προβείτε σε αναπροσαρμογές όπου κρίνεται αναγκαίο.

Tags Τρωκτικά, ποντίκια, αρουραίοι, ποντικοφάρμακα, δολώματα

Aυγοπαραγωγή χωρικής πτηνοτροφίας το φθινόπωρο

Η αυγοπαραγωγή στη χωρική πτηνοτροφία μπορεί να αποτελεί μια σημαντική πηγή τροφής και εσόδων για τους εκτροφείς που διατηρούν κοτόπουλα ή άλλα πτηνά ..

Zootechnia Helexpo 2023

Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη σας!..

Αντιμετώπιση τρωκτικών στον εργασιακό χώρο

Πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της παρουσίας ποντικιών και αρουραίων στους εργασιακούς τους χώρους...

Αντιμετώπιση των μυγών στις φάρμες

Οι μύγες προκαλούν οικονομικές απώλειες στον τομέα της κτηνοτροφίας τόσο λόγω των ασθενειών που προκαλούν όσο και λόγω της απώλειας της απόδοσης...