Ελιά: Από την καρποδέση στην αύξηση της παραγωγής

  • 03 April, 2024
  • 391

Η καλλιέργεια της ελιάς  απαιτεί συνεχή φροντίδα και γνώση για να αυξήσει την παραγωγή της, να επιτύχει την κατάλληλη γονιμοποίηση, ανθοφορία και γύρη.

Η καρποδέση είναι ένα καίριο στάδιο στην ανάπτυξη της ελιάς. Η επιτυχής καρποδέση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων της κατάλληλης υδροδότησης, των κατάλληλων καιρικών συνθηκων και της επιβίωσης των λιπασμάτων. Η χρήση οργανικών λιπασμάτων μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση της και να βελτιώσει την ποιότητα των καρπών.

Το βόριο αποτελεί το πιο κρίσιμο ιχνοστοιχείο για την παραγωγή της ελιάς, καθώς σε συνδυασμό με τον ψευδάργυρο διαδραματίζει ουσιώδη ρόλο σε κάθε στάδιο της φυτείας. Αυτά τα στοιχεία δεν επηρεάζουν μόνο τη βλάστηση των φύλλων, αλλά και τη διαδικασία της επικονίασης, την αποτελεσματική καρπόδεση και τελικά, την ποιότητα των καρπών.

Σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω στοιχείων στο έδαφος, παρατηρούνται αρνητικά φαινόμενα όπως η μείωση της παραγωγής καρπών, η εμφάνιση μικρών και ατελών καρπών, η πτώση των φύλλων και η ξήρανση των βλαστών.

Για να επιτύχουμε ικανοποιητική καρπόδεση στα ελαιόδεντρα, συνήθως πραγματοποιούμε ραντίσματα σε διάφορα στάδια της ανάπτυξης τους. Αυτά τα ραντίσματα προσφέρουν τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία και προστατεύουν τα δέντρα από ασθένειες και επιβλαβείς οργανισμούς. Τα βασικά στάδια ραντίσματος περιλαμβάνουν:

1ο ράντισμα

Πραγματοποιείται συνήθως στις αρχές Μαρτίου, όταν ξεκινούν να διαφοροποιούνται οι οφθαλμοί.

Στόχος: να παρέχει τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τον εμπλουτισμό των οφθαλών ώστε να καρποφορήσουν

2ο ράντισμα

Πραγματοποιείται περίπου 5 - 10 Απριλίου, κατά το κροκίασμα.

Στόχος: εμπλουτισμός οφθαλμών ελιάς, το βόριο και το μολυβγαίνιο βοηθούν στην παραγωγή γύρης για την καλύτερη καρπόδεση

Tags Ελιές, καρπόδεση, γεωπονία

Related Posts

Θρέψη οφθαλμών ελιάς: Προανθικό στάδιο

Θρέψη οφθαλμών ελιάς: Προανθικό στάδιο

Κάθε χρόνο, η περίοδος προανθικού σταδίου είναι κρίσιμη για την προετοιμασία των δέντρων για την επερχόμενη περίοδο παραγωγής...

Ελιά: Από την καρποδέση στην αύξηση της παραγωγής

Η καλλιέργεια της ελιάς απαιτεί συνεχή φροντίδα και γνώση για να αυξήσει την παραγωγή της, να επιτύχει την κατάλληλη γονιμοποίηση, ανθοφορία και γύρη..

Κλάδεμα, πότε είναι η κατάλληλη στιγμή;

5 πράγματα που πρέπει να προσέχουμε: Μέσα σε τρεις μέρες μετά από το κλάδεμα ψεκάζουμε με χαλκούχα σκευάσματα. Στις πληγές και στις τομές κλαδέματος..